ข่าวสุขภาพอื่นๆ

อายุยืนยาวของผู้หญิง นั้นเชื่อมโยงกับการมีลูกคนสุดท้ายตอนอายุมากขึ้น

Posted On
Posted By Biim

ผลการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ในสำหรับผู้หญิงวัยทอง ซึ่งเป็นวารสารของ The North American Menopause Society (NAMS) ที่มีรายละเอียดของการศึกษาครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าความยาวของเทโลเมียร์ของเม็ดเลือดขาว อาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการมี อายุยืนยาวของผู้หญิง และแสดงให้เห็นว่าอายุของมารดาเมื่อแรกเกิดของลูกคนสุดท้าย มีผลต่อความยาวของเทโลเมียร์และสุขภาพในระยะยาวได้อย่างไร

อายุยืนยาวของผู้หญิง

อายุยืนยาวของผู้หญิง กับการมีลูกคนสุดท้ายตอนอายุมากขึ้น

การศึกษาในครั้งนี้ไม่ใช่การศึกษาในครั้งแรก เกี่ยวกับความยาวของเทโลเมียร์เม็ดโลหิตขาวจะเชื่อมโยมกับอายุของผู้หญิง โดยมีการคาดการณ์ไว้ Telomeres กำลังทำซ้ำ DNA-Protein complexes ซึ่งปกป้องส่วนปลายของโครโมโซมและพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญต่อการรักษาเสถียรภาพของจีโนม ซึ่งการศึกษาก่อนหน้านี้มีการชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมโยงระหว่างความยาวของเทโลเมียร์กับภาวะเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคเบาหวานขนิดที่ 2 โรคที่เกี่ยวกับภาวะทางระบบประสาท และโรคมะเร็งต่างๆ

นอกจากนี้การในศึกษาในครั้งก่อนได้มีการศึกษาให้เห็นว่าอายุของมารดาเมื่อให้กำเนิดลูกคนสุดท้ายจะมีผลต่อความของเทโลเมียร์เม็ดโลหิตขาว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป จนปัจจุบันได้ทำการศึกษาในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง โดยได้ทำการศึกษาสตรีวัยหมดประจำเดือนมากกว่า 1,200 คน ในหลากหลายเชื้อชาติและประวัติสุขภาพในอดีต

อายุยืนยาวของผู้หญิง

ซึ่งได้ข้อสรุปว่าอายุของมารดาจะคลอดลูกคนสุดท้ายในชีวิตจะเกี่ยวข้องกับเทโลเมียร์ของเม็ดโลหิตขาว นั่นหมายความว่าถ้ามีลูกคนสุดท้ายตอนอายุที่มากขึ้น ก็น่าจะทำให้มีอายุที่ยืนยาว แต่การค้นพบครั้งนี้จะจำกัดเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรหนึ่งหรือสองคนหรือคนที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเท่านั้น

แต่ทั้งนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้กล่าวว่าการศึกษาในครั้งนี้จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าอายุของมารดาที่มีอายุมากขึ้นในการมีบุตรคนสุดท้าย จะทำให้เทโลเมียร์ของเม็ดโลหิตขาวยาวขึ้น และความยาวของเทโลเมียร์เม็ดโลหิตขาวทำหน้าที่เป็นพร็อกซีสำหรับสุขภาพโดยทั่วไป และสอดคล้องกับความสามารถของสตรีในการมีบุตรในภายหลัง

ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้นำมาใช้ประโยชน์ในการวัดความยาวของเทโลเมียร์เพื่อจะทำให้รู้อายุจริงของเซลล์ และจะสามารถนำไปวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและอัตราการเสื่อมสภาพของเซลล์ เพื่อให้แพทย์สามารถวางแผนแนวทางการรักษา และการเลือกใช้ยาให้เหมาะสมในการชะลอและป้องกันความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามแพ้ยาสระผม มันเกิดขึ้นได้อย่างไร? อันตรายขนาดไหน? ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post