ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ผักปลอดสารพิษ หากินง่ายในยุคสมัยปัจจุบัน 

ผักปลอดสารพิษ Posted On
Posted By Narong Santisakul

ผักปลอดสารพิษ ร่างกายของเราถูกใช้งานไปตามกาลเวลา ชีวิตเริ่มต้นจากการรับประทาน หากสิ่งที่เข้าไปมีประโยชน์ส่งผลดีต่อร่างกาย มีสารอาหารครบถ้วนและปลอดภัย ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ แต่หากอาหารที่รับเข้าไปนั้นเต็มไปด้วยสารพิษ มีอันตรายหรือสารตกค้าง อาจจะก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ สุขภาพดี และมีการสะสมจนตัวของผู้รับประทานได้รับโทษ ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจเรื่องของอาหารการกินกันมากขึ้น ที่มาของอาหารแต่ละชนิดจำเป็นจะต้องระบุให้ชัดเจน

ผักปลอดสารพิษ

พืชผักต่างๆที่ในวันนี้มีการเพาะขยายพันธุ์กันแบบอุตสาหกรรม ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้สารเคมีเพื่อการกำจัดศัตรู หรือแม้แต่ปุ๋ยอาหารเสริมต่างๆที่อาจจะสะสมในพืชผักเหล่านั้น และอาจจะส่งผลระยะยาวทำให้ผู้คนเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ผักปลอดสารพิษ ได้รับความสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากทำให้ผู้คนที่รับประทานสบายใจและมองว่าเป็นการเลือกกินเลือกใช้ที่ดูแลสุขภาพ 

ผักปลอดสารพิษ ผู้กินสบายใจไร้สารตกค้าง 

กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับ ผักปลอดสารพิษ ที่คนทั่วไปรับรู้เฉพาะเพียงแค่ว่าเป็นพืชผักที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะทำให้ร่างกายไม่ได้รับโทษภัยจากบรรดาสารต่างๆเหล่านั้น แต่คำนิยามของผักปลอดสารพิษก็คือการปลูกพืชผักโดยที่ไม่ใช้เวชภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งอาหารเสริมในลักษณะของปุ๋ย ไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเว้นระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้เกิดสารตกค้างที่จะออกไปสู่ผู้บริโภคให้น้อยที่สุด และพืชผักเหล่านี้ยังแบ่งเป็นชนิดต่างๆอีกหลากหลาย 

ผักปลอดสารพิษ มีรูปแบบต่างๆอีกมากมายเช่น ผักปลอดสารเคมี ซึ่งจะมีวิธีการให้ปุ๋ยให้ยาเร่งโตแต่จะไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลงในระหว่างการเพาะปลูก รวมไปถึงผักอนามัยที่หลายคนคงจะเคยเห็นมีวิธีการกางมุ้งเลี้ยงในโรงเรือน ผักชนิดนี้อาจจะมีการใช้สารเคมีทั้งในส่วนของการเร่งการเจริญเติบโตและการกำจัดแมลง แต่จะมีการเว้นช่วงระยะก่อนการเก็บเกี่ยวที่นานขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ 

ผักปลอดสารพิษ

ผักปลอดสารพิษ ที่หลายคนให้ความสนใจและกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากก็คือผักอินทรีย์ ทีจะไม่ใช้สารเคมีทั้งในช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตและกำจัดแมลงเลย ปุ๋ยที่ใช้ก็นำมาจากวัสดุในธรรมชาติ ยากำจัดแมลงก็อาจจะใช้ใบเปลือกไม้ของพืชบางชนิดเพื่อกำจัดแมลง ผักผลไม้ต่างๆในวันนี้หารับประทานได้ง่ายขึ้นและอาจจะมีราคาที่เอื้อมถึง สำหรับคนที่รักสุขภาพทั่วๆไปการรับประทานอาหารที่มีการบริหารจัดการในระบบการเลี้ยงที่ดี มีการควบคุมสารตกค้าง ก็คงจะทำให้ผู้บริโภคสบายใจและทำให้สุขภาพดีตามมา 

Related Post