ข่าวสุขภาพอื่นๆ

สัญญาณอันตรายที่กำลังเตือนว่า “ระบบย่อยอาหาร” มีปัญหา

วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ Posted On
Posted By Narong Santisakul

สุขภาพของ ระบบย่อยอาหาร เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากว่ามีความเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมน กล้ามเนื้อ อารมณ์ การนอนหลับ การพักผ่อน หรือสิ่งต่างๆ มากมาย สุขภาพดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากพฤติกรรมของเรานั่นเอง อย่างเช่น พฤติกรรมการรับประมานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต แป้ง น้ำตาลสูง

ระบบย่อยอาหาร

ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหา และเมื่อบริโภคเข้าไปในปริมาณที่มากส่งผลให้ท้องอืด แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกายของเราลดน้อยลง ระบบขับถ่ายก็จะยิ่งมีปัญหา แบคทีเรียที่ไม่จำเป็นก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้สภาวะอารมณ์ที่เกิดจากความเครียด ความกดดันต่างๆ การนอนหลับ การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ก็สามารถส่งผลให้ระบบย่อยอาหารของเรามีปัญหาตามมาได้เช่นเดียวกัน  

สัญญาณอันตรายที่กำลังเตือน “ระบบย่อยอาหาร” ที่มักพบบ่อย

สัญญาณอันตรายที่กำลังเตือนระบบย่อยอาหารที่มักพบบ่อย นั่นคือ สัญญาณอาการปวดท้อง ท้องอืดเป็นๆ หายๆ ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงโรคกระเพาะอาหาร แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลัก ซึ่งอาการปวดท้องเป็นๆ หายๆ นี้ มักจะมีหลากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหลักที่พบคือ การรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากเกินความจำเป็นต่อร่างกาย ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารเกิดความผิดปกตินั่นเอง

สัญญาณถัดมา คือ น้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นผิดปกติ มีสาเหตุมาจากการดูดซึมสารอาหารต่างๆ จากลำไส้แย่ลง ร่างกายจึงจำเป็นต้องหาสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและอาหารที่มีความหวานมาทดแทน แต่ขณะเดียวกันบางคนก็มีสัญญาณของน้ำหนักที่ลดน้อยลงผิดปกติได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากว่าแบคทีเรียในลำไส้มีความผิดปกติ ส่งผลให้การดูดซึมสารอาหารแย่ลงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารในระยะยาว 

ระบบย่อยอาหาร

สัญญาณการนอนที่มีปัญหาที่มักพบบ่อย คือ การเข้านอนยาก การนอนหลับไม่สนิท ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดี นอกจากนี้ยังมีสภาวะของการไม่สามารถรับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายได้ ส่งผลให้ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึมของสารอาหารทำงานได้ไม่ดี และสัญญาณสุดท้าย นั่นคือ ภาวะผิวหนังอักเสบ สารอาหารหรือโปรตีนที่เรารับประทานเข้าไป เกิดการรั่วออกมาและทำปฏิกิริยากับผิวหนังของเรา ส่งผลให้ผิวหนังเกิดอาการแพ้

Related Post