ข่าวสุขภาพอื่นๆ

หน้ากากอนามัย แต่ละประเภทมีความสำคัญต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก

Posted On
Posted By Biim

หน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและยกระดับสุขภาพ สามารถป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดีเยี่ยม หากรู้วิธีการใช้งานและประโยชน์ของหน้ากากอนามัยแต่ละประเภท

ในปี พ.ศ.2563 นี้ โรคโคโรนาไวรัสหรือ โควิด 19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งทำให้ประชากรทั่วโลกเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นจำนวนมาก  ดังนั้นปัจจัยหลักในการป้องกันโรคนี้คือหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การรักษาความสะอาด ฯลฯ   ซึ่งอุปกรณ์ที่กล่าวมานั้น   สามารถป้องกันเชื้อโรคจากตนเองไปสู่ผู้อื่น  ในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันเชื้อโรคจากผู้อื่นมาสู่ตนเองได้เช่นกัน  แต่เดี๋ยวก่อน !  ก่อนที่จะรีบออกจากบ้านไปซื้อนำมาใส่นั้น  เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มใดและควรใช้หน้ากากอนามัยประเภทใด  เนื่องจากหากใช้หน้ากากอนามัยที่ไม่เหมาะกับกลุ่มบุคคล   หรือไม่เหมาะกับสถานะการณ์ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 

หน้ากากอนามัย

การใช้ หน้ากากอนามัย แต่ละประเภทให้เหมาะกับกลุ่มบุคคล

ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้ป่วย

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  บุคคลกลุ่มนี้ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  เนื่องจากสามารถป้องกันเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากการ ไอ จาม ของผู้ป่วยที่จะไปติดต่อสู่บุคคลอื่นได้ หลังใช้เสร็จไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำอีก

ประเภทที่ 2 กลุ่มประชาชนทั่วไป

ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดหรือนอกเขตตัวเมือง   ทุก ๆ ที่ในสิ่งแวดล้อมต่างมีมลพิษและฝุ่นละอองอยู่ปะปนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งพร้อมที่จะทำลายสุขภาพอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นควรใช้หน้ากาก N95  หน้ากากชนิดนี้สามารถกันฝุ่นละอองที่ละเอียดได้ดีถึง 95% 

ประเภทที่ 3 กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล 

ควรใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น  หน้ากากแบบใช้ใส้กรอง P100 สามารถกันฝุ่นและเชื้อโรคที่ละเอียดได้ 100 % 

หน้ากากอนามัย

การใช้หน้ากากอนามัยหรือใช้อย่างผิดวิธีนั้นนอกจากจะไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้ผู้สวมใส่ได้รับเชื้อโรคเข้ามาแทน ดังนั้นผู้สวมใส่ควรพิจารณา ดังนี้

1. หน้ากากจะต้องมีความสะอาดได้รับมาตรฐาน   ที่สำคัญหลังจากที่ใช้แล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำอีก   เนื่องจากประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองจะลดลงอย่างมาก 

2. การใส่หน้ากากนั้น  มือจะต้องไม่สัมผัสกับจมูกและปาก หรือ ห้ามสัมผัสกับบริเวณใบหน้าบ่อย ๆ เพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ที่สำคัญระยะเวลาในการใส่นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลา  แต่ควรใส่ในขณะที่อยู่ในบริเวณชุมชนที่แออัด หรืออยู่ในกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ นอกจากนั้นการใส่เป็นระยะเวลานานอาจก็ให้เกิดการติดเชื้อทางผิวหนังได้  เนื่องจากความอับชื้น และ ความร้อนส่งผลให้สุขภาพผิวหนังเสื่อมลง 

อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่าหน้ากากอนามัยจะมีประโยชน์ต่อผู้สวมใส่ แต่ทว่าขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้งาน  อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพผู้สวมใส่ได้   ดังนั้นขอให้ทุกท่านพึงศึกษาประเภทและประโยชน์ของหน้ากากอนามัยแต่ละชนิดอย่างละเอียด  เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวท่านเอง  

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสุขภาพอื่นๆ เช่น HOW TO ดูแลดวงตา อย่างไรให้ใสกิ๊งเสมือนตาของเด็ก ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post