Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

เช็กตัวเองซะว่าเรากิน “ไฟเบอร์” เพื่อแก้ท้องผูกเพียงพอแล้วหรือยัง?

Posted By Biim

มาเช็กตัวเองดูว่าเรากินพืชผักผลไม้ที่มี ไฟเบอร์ หรือใยอาหาร  ซึ่งดีต่อระบบขับถ่ายเพียงพอหรือไม่  แอบกระซิบว่าเป็นการเช็กจากอุจจาระที่เราขับถ่ายออกมาครับ  ลับหน่อยแต่รู้ผลชัวร์! สิ่งที่อุจจาระอยากบอก…ว่าร่างกายเราขาด ไฟเบอร์ หรือไม่? ให้คุณเช็กดูว่าพฤติกรรมในการขับถ่าย รวมถึงอุจจาระของคุณเข้าข่ายอุจจาระที่ดี  เนื่องจากกินไฟเบอร์ ช่วยขับถ่ายอย่างเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้อุจจาระที่ดียังบ่งบอกความมีสุขภาพดีโดยรวมอีกด้วยครับ   ไม่ปล่อยลมบ่อย      การผายลมหรือพูดตรงๆ ว่าตดนั่นล่ะ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายอุจจาระโดยตรง  ซึ่งขณะถ่ายหรือก่อนถ่ายไม่ควรผายลมบ่อยเกินไป  เพราะหมายถึงอาการท้องอืดท้องเฟ้ออันเนื่องมาจากกินไฟเบอร์หรือใยอาหารน้อยนั่นเอง ถ่ายเป็นประจำ      ควรถ่าย  1 […]

read more