Posted On
การป้องกันโรคโรคภัยไข้เจ็บ

โรคภูมิแพ้ ก่อให้เกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สามารถรักษาให้หายได้

Posted By Biim

มลพิษในสังคมไทยนั้นมีอยู่ทุกที่ซึ่งเป็นบ่อเกิดของ โรคภูมิแพ้ ที่กระทบต่อระบบทางเดินหายใจ  แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้หากเรียนรู้วิธีและข้อมูลการรักษา ซึ่งโรคภูมิแพ้เกิดจากการที่คนเราหายใจเอาสารแปลกปลอมหลายชนิดเข้าไปในร่างกาย   แล้วจึงทำให้เกิดการกระตุ้นของสารก่อโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ  ซึ่งจะแสดงอาการแพ้ และระคายเคือง เช่นการจาม การคันจมูก น้ำมูกไหล คันตา คันคอ หรือไอเรื้อรังและมีเสมหะติดค้างที่โพรงจมูก  รวมไปถึงมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก  ซึ่งโรคภูมิแพ้และอาการดังกล่าวนี้สามารถรักษาให้หายได้  แต่หากไม่รีบไปรักษาอาจเกิดโรคแทรกซ้อนหลายอย่างได้ สาเหตุของการเกิด […]

read more