Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

รู้ไว้เตือนใจ หลีกเลี่ยงเสี่ยง 3 โรคเมื่อเกิดอาการ “นอนไม่หลับ”

Posted By Biim

สุขภาพการนอนหลับที่ดีนับเป็นปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งที่ทำให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของคนเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หลายคนมักเกิดปัญหา นอนไม่หลับ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพของการดำเนินชีวิตหรือการทำงานเกิดผลกระทบไปด้วย ที่สำคัญคือหากปล่อยให้มีอาการนอนไม่หลับบ่อยหนักเข้าอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ โรคนอนไม่หลับ หรือ Insomnia มีอาการบ่งชี้อยู่หลายอย่าง เช่น นอนหลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ ตลอดทั้งคืน ตื่นกลางดึกหรือตื่นเช้าผิดปกติก็เป็นอาการบ่งชี้ได้ทั้งนั้นซึ่งสาเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่น มีเสียงดังรบกวน อยู่ในที่แคบเกินไป มีอาการเจ็บป่วย เช่น […]

read more