Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

โรค IBD คือโรคอะไร ทำไมนายกญี่ปุ่นจึงต้องลงจากตำแหน่ง

Posted By Biim

ข่าวฮ็อต ข่าวร้อนตอนนี้จะมีอะไรที่คนสนใจมากไปกว่าการลงจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ของประเทศญี่ปุ่น เพราะการที่นายชินโสะ อาเบะ ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนี้ไม่ใช่การหมดวาระ หรือมีการเลือกตั้งใหม่ แต่นายอาเบะลงจากตำแหน่งด้วยปัญหาสุขภาพ ด้วยโรคที่เราไม่คุ้นชื่อ คือ IBD นั่นเอง โรค IBD คือโรคอะไร อันตรายแค่ไหน ทำไมนายกจึงต้องลงจากตำแหน่ง โรค […]

read more