Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

“โรคงูสวัด” กับความเชื่อถึงตาย! จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่

Posted By Biim

โรคงูสวัด โรคชื่อแปลกที่น้อยคนนักมักจะรู้จักกัน แต่ถ้าหากลองถามรุ่นปู่ รุ่นย่าของเราก็อาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดี โรคร้ายที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความเชื่อ หรือโรคงูสวัดคือโรคทั่ว ๆ ไป บทความนี้มีคำตอบ โรคงูสวัด คืออะไร ไวรัสวาริเซลลา คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคงูสวัด โดยเจ้าไวรัสวาริเซลลานั้นเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับ ไวรัสอีสุกอีใส หรือโรคสุกใส หลังที่โรคอีสุกอีใสนั้นหายไป ไอ้เจ้าเชื้อไวรัสชนิดนี้ก็ไม่ไปไหน มันยังคงแฝงอยู่ภายในร่างกายของเราเอาบริเวณปมประสาท ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของเพื่อน […]

read more