Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

วิธีการเริ่มสังเกต “โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง” ว่าคุณเสี่ยงหรือไม่?

Posted By Biim

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่พบเห็นได้ยาก แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่จะไม่รู้จัก เรามักจะเห็นโรคนี้ตามละครหรือซีรี่ย์อยู่บ่อย ๆ ซึ่งสาเหตุยังไม่แน่ชัดเกิดจากอะไรกันแน่ แต่ที่แน่ ๆ คือเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกติเลย แรกเริ่มก็จะทำให้หายใจลำบาก เริ่มทานอาหารลำบากขึ้น และการเคลื่อนไหวอย่างร่างกายก็จะแย่ลง การรักษาในปัจจุบันนั้นก็ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทำได้แค่เพียงการดูแลและทำให้อาการไม่หนักขึ้นไปมากกว่าเดิมเพียงเท่านั้น โดยอาการป่วยนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะไม่ค่อยพบอาการที่ทำให้เจ็บหรือปวดในช่วงปกติ แต่เกิดโอกาสเกิดขึ้นได้ที่สังเกตได้จากการที่เจ็บปวดหลังจากที่ทำการออกกำลังกาย อาการที่เป็นของ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการเริ่มแรกที่จะสังเกตได้นั่นก็คือให้สังเกตเมื่อหนังตาข้างใดตกหรือตกทั้งสองข้าง รายการมองเห็นนั้นทำได้ไม่ชัดเจนมองเห็นเป็นภาพซ้อน ควบคุมกล้ามเนื้อของใบหน้านั้นได้ยางลำบากไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางสีหน้าหรือการยิ้มที่ทำได้ยากมากขึ้นเกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้เหมือนเดิม  […]

read more