Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

“ผลไม้รถเข็น” กับภัยเงียบที่อันตรายมากกว่าที่คิดที่เราควรรู้ไว้

Posted By Biim

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีผลไม้ตลอดทั้งปี ครบทุกฤดูกาล ปัจจุบันมีรถเข็น และผลไม้แพร่หลายในท้องตลาดจำนวนมาก เชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงจะชื่นชอบรับประทานผลไม้เช่นกัน เนื่องจากผลไม้นั้นอุดมไปด้วยวิตามิน และยังสามารถช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับผู้รับประทานได้อีกด้วยเนื่องจาก สภาพอากาศที่ร้อนอยู่แล้วภายในประเทศ แต่รู้หรือไม่ ผลไม้รถเข็น หรือผลไม้อื่นๆ กลับไม่ใช่อาหารที่ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์อีกต่อไป จะเป็นอะไรบทความนี้มีคำตอบ รู้จักเชื้อโรคสแตปฟิโลคอคัส ออเรียส (Staphylococcus) […]

read more