Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

อายุยืนยาวของผู้หญิง นั้นเชื่อมโยงกับการมีลูกคนสุดท้ายตอนอายุมากขึ้น

Posted By Biim

ผลการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์ในสำหรับผู้หญิงวัยทอง ซึ่งเป็นวารสารของ The North American Menopause Society (NAMS) ที่มีรายละเอียดของการศึกษาครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าความยาวของเทโลเมียร์ของเม็ดเลือดขาว อาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการมี อายุยืนยาวของผู้หญิง และแสดงให้เห็นว่าอายุของมารดาเมื่อแรกเกิดของลูกคนสุดท้าย มีผลต่อความยาวของเทโลเมียร์และสุขภาพในระยะยาวได้อย่างไร อายุยืนยาวของผู้หญิง กับการมีลูกคนสุดท้ายตอนอายุมากขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ไม่ใช่การศึกษาในครั้งแรก เกี่ยวกับความยาวของเทโลเมียร์เม็ดโลหิตขาวจะเชื่อมโยมกับอายุของผู้หญิง โดยมีการคาดการณ์ไว้ Telomeres กำลังทำซ้ำ […]

read more