Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

รู้เท่าทัน! สุขภาพเล็บ สิ่งเล็กๆที่ช่วยบ่งบอกโรคที่ไม่ควรมองข้าม

Posted By Biim

เรื่องสุขภาพในหลายๆคน ไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพภายใน แต่สุขภาพร่างกายภายนอกก็สำคัญ อย่างเช่น สุขภาพเล็บ สามารถจะบอกโรคที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังเป็นอยู่ได้และในแต่รูปลักษณะของเล็บที่บอกถึงว่าเล็บกำลังมีความเจ็บป่วย อาจจะทำให้ตัวบุคคลนั้นเสียบุคลิกภาพด้วย จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่และรีบแก้ไข หรือรีบรักษานั่นเอง ลักษณะของเล็บที่มีสุขภาพดี เป็นอย่างไร สุขภาพเล็บที่ดี จะต้องมีลักษณะเป็นสีเนื้อชมพูอ่อน ไม่แห้งแตก ผิวเรียบไม่ขรุขระ จมูกเล็บหรือผิวหนังรอบๆเล็บมีความแข็งแรงไม่แห้งหรือลอก ตามที่กล่าวมาเกิดจากสขภาพภายในที่ดีเนื่องจากเนื้อเยื่อใต้เล็บมีเส่นเลือดฝอยมากมายและมีการไหลเวียนของเลือดได้ดี แสดงถึงสุขภาพที่ดีของเจ้าของเล็บนั้น สุขภาพเล็บ ต่างๆ […]

read more