Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

“โรคกระดูกคอเสื่อม” เช็คให้ชัวร์เพื่อให้รู้ก่อนที่จะสายไป

Posted By Biim

โรคยอดฮิตของผู้สูงวัยแน่นอนว่าต้องหนีไม่พ้น โรคกระดูกคอเสื่อม หรือโรคที่เกี่ยวกับกระดูกแน่นอน สำหรับบทความนี้จะเป็นบทความให้ความรู้ในเชิงดูแลรักษาตัวเองก่อนที่จะสายไป โดยเฉพาะโรคกระดูกคอเสื่อมโรคกระดูกที่มักพบได้ในผู้สูงอายุจำนวนมากตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าใด อาการความรุนแรงก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น สำหรับเพื่อน ๆ ที่ยังหนุ่มยังแน่นนั้น หากเคยประสบอุบัติเหตุ หรือเคยมีอาการปวดคอมาก่อน จำเป็นต้องอ่านเพราะโรคนี้จะออกอาการ ในขณะที่เรามีอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง โรคกระดูกคอเสื่อม เกิดจากอะไร สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการกระดูกคอเสื่อมก็คือ อายุนั่นเอง […]

read more