Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

“ปัญหากลิ่นปาก” กับปัญหาเล็กๆที่ไม่ใช่เรื่องตลก และไม่ควรมองข้าม

Posted By Biim

ปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่หลายคนโดยเฉพาะสุภาพสตรีนั้นกลัวที่สุดก็คือปัญหาเรื่องกลิ่น โดยเฉพาะปัญหาการมี ปัญหากลิ่นปาก นั้นเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว เพราะในแต่ละวันเราต้องพบเจอพบปะผู้คนมากมาย ต้องใช้การพูดคุย การเจรจาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้  การมีปัญหากลิ่นปากนั้น เป็นอุปสรรคในการทำงานการพูดคุยกับคนอื่น ทำให้เกิดความวิตกกังวล เกิดความไม่มั่นใจในการพูด เพราะกลัวคนที่เราพูดด้วยจะได้กลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ เรียกได้ว่าปัญหานี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครนั้นย่อมส่งผลกระทบทั้งเรื่องการงาน การเข้าสังคม และกระทบกับจิตใจของคนที่ประสบปัญหานี้อย่างมาก โดยสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากนั้นมีหลายปัจจัย อาทิ การเกิดกลิ่นปากขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีกันทุกคน โดยเฉพาะในช่วงที่เราดื่มน้ำในปริมาณที่น้อย ปากแห้ง […]

read more