Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

Hashimoto Diet เรื่องอาหารต้องรู้สำหรับ ผู้ป่วยไทรอยด์ (ตอนที่ 2)

Posted By Biim

หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อน จนกระทั่งเมื่อเป็น ผู้ป่วยไทรอยด์ อักเสบของ Hashimoto หรือที่เรียกว่า Hashimoto’s disease แล้ว จึงได้เพิ่งรู้ว่าอันที่จริงแล้วโรคนี้ต้องอาศัยการรักษาและควบคุมอาหารการกิน ปรับวิถีชีวิตร่วมกันไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยในระยะแรกปรับตัวเกิดความท้อขึ้นได้ง่ายๆ ดังนั้นเราควรศึกษาทำความเข้าใจ เมื่อได้ทราบถึงแนวทางต่างๆ แล้ว คุณอาจพบว่าการเลือกรับประทานอาหารเหล่านี้อาจง่ายกว่าที่เคยคิดก็เป็นได้ อาหารที่ควรกินสำหรับ ผู้ป่วยไทรอยด์ เบอร์รี: เบอร์รีหลากสี […]

read more