Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

“ผมหงอก” เกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

Posted By Biim

หลายเจอกับปัญหาผมหงอกก่อนวัยอันควร บางคนอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุยังไม่ถึงเลขสาม แต่ทำไมสีของเส้นผมนั้นเปลี่ยนจากสีดำ เริ่มมีผมขาว ผมหงอก เพิ่มขึ้น ยิ่งนานวันจำนวนผมที่ขาวก็เพิ่มขึ้นจนเต็มศรีษะ ในขณะที่บางคนนั้นอายุเข้าเลขหกแล้ว สีผมเส้นผมยังดกดำไม่มีผมขาวให้เห็นรกหูรกตาเลยแต่เส้นเดียว นั่นเป็นเพราะว่าปัจจัย หรือสาเหตุของการเกิดผมหงอกนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่ปัจจัยเรื่องอายุเพียงอย่างเดียว สาเหตุการเกิดผมหงอกมีมากมายหลายสาเหตุดังนี้  สาเหตุของ “ผมหงอก” 1.สาเหตุของพันธุกรรม หรือกรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุที่เราทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะ ต้องทำใจอย่างเดียว 2.ขาดสารอาหารบางอย่าง โดยเฉพาะสารอาหารโปรตีน […]

read more