Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

“นอนไม่หลับ” เพียงปรับพฤติกรรมการนอนก็สามารถช่วยให้หลับง่ายขึ้น

Posted By Biim

ในแต่ละวันการพักผ่อนนอนหลับในเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ล้วนแต่ต้องการการพักผ่อนนอนหลับในเวลายามค่ำคืนถ้าหากนอนหลับในแต่ละคืนไม่เพียงพอก็จะส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายได้แต่ได้แก่ ส่งผลให้เป็นคนสมาธิสั้นและมีอาการหลงลืมได้ง่ายรวมถึงร่างกายก็จะอ่อนแอและอ่อนเพลียเป็นสาเหตุของการป่วยหลายๆโรค สำหรับผู้ที่ นอนไม่หลับ ขอเสนอแนะแนวทางการปรับพฤติกรรมให้หลับง่ายขึ้นดังนี้ ก่อนที่จะเริ่มปรับพฤติกรรมการนอนหลับก็ควรจะหาต้นเหตุของการนอนไม่หลับซึ่งต้นเหตุของการนอนไม่หลับก็มีมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือทางเดินหายใจและโรคหัวใจหรือผลกระทบทางด้านจิตใจที่อาจจะเครียดและโรคซึมเศร้า  อารมณ์แปรปรวนและมีความวิตกกังวลในบางเรื่องและในบางครั้งก็อาจจะเกี่ยวกับการปรับตัวผิดปกติ การปรับพฤติกรรมการนอนหลับสามารถปรับเปลี่ยน ไปสู่การนอนหลับที่ดีขึ้นในบุคคลที่ นอนไม่หลับ ระยะเริ่มแรก สามารถทำได้เองโดยไม่จำเป็นไปปรึกษาแพทย์ดังนี้ ปรับเปลี่ยนเวลาเข้านอนในแต่ละวันให้มีความสม่ำเสมอในแต่ละวันให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด ไม่ควรรับประทานอาหารหนักๆก่อนเข้านอนเพราะจะทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนักเป็นสาเหตุทำให้เกิดการนอนไม่หลับได้ถ้าหิวจริงๆก่อนนอนก็ควรจะดื่มนมอุ่นๆอีกทั้งยังสามารถช่วยให้หลับง่ายขึ้น ในแต่ละวันควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งควรออกกำลังกายในช่วงเช้าและช่วงบ่ายๆไม่ควรออกกำลังกายในช่วงเย็นมากๆจนถึงดึกเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายเกิดอาการตื่นตัวจะเกิดอาการนอนไม่หลับได้และควรงดออกกำลังกายก่อนเข้านอนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ในเวลาอยู่บนเตียงก่อนเข้านอนควรหยุดคิดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพราะอาจจะทำให้ท่านวิตกกังวลและนอนไม่หลับ จัดบรรยากาศภายในห้องนอนให้เหมาะสมกับการนอนหลับและมีความเงียบ สงบ […]

read more