Posted On
อาหารเพื่อสุขภาพ

“มะเดื่อชุมพร” อีกหนึ่งในสมุนไพรดีๆที่คนท้องผูกต้องทาน

Posted By Biim

สำหรับอาการท้องผูกนั้นหลายคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจึงมักจะมองข้ามและละเลยปล่อยทิ้งไว้ไม่หาทางรักษาจนทำให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังและมีอาหารเน่าเสียตกค้างอยู่ภายในลำไส้เป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะที่เรียกว่าอาการลำไส้อุดตันซึ่งหลายคนอาจไม่รู้เลยว่าการปล่อยให้มีอาหารเก่าเน่าเสียตกค้างอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานนั้นสามารถก่อให้เกิดโทษตามมามากมายหากว่ายังปล่อยให้เกิดอาการท้องผูกไปเรื่อยๆซ้ำๆ  เช่น   เมื่อปล่อยให้มีอาการท้องผูกเรื้อรังจนเกิดภาวะลำไส้อุดตันขึ้น โดยมากมักจะเป็นโรคผนังลำไส้อักเสบและมีอาการเลือดออกในลำไส้ตามมาซึ่งอาจจะทำให้ลำไส้ติดเชื้อได้ง่าย เมื่อลำไส้มีอาการอักเสบและติดเชื้ออาจจะทำให้กลายเป็นมะเร็งลำไส้ได้ในที่สุดซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้นใช่มั้ยล่ะคะ? งั้นเรามาทำความรู้จักกับ มะเดื่อชุมพร กันเลย มะเดื่อชุมพร ช่วยได้ !! มะเดื่อชุมพร( Cluster fig )  เป็นไม้ยืนต้นที่สามารถพบได้ทั่วไปแทบทุกพื้นที่ออกดอกออกผลตลอดทั้งปี   มะเดื่อชุมพรมีสรรพคุณทางยาใช้รักษาโรคได้และสามารถนำมาเป็นอาหารทานได้    หรือจะนำมาเพาะปลูกส่งผลผลิตออกขายเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ดีอีกด้วย […]

read more