Posted On
อาหารเพื่อสุขภาพ

“ผักเสี้ยน” วัชพืชที่ใครก็มองว่าไร้ค่า แต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อย่างสารพัด

Posted By Biim

ผักเสี้ยน ( Wild spider flower )  หรือ  ผักส้มเสี้ยน   จัดเป็นไม้ล้มลุกที่ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด   โดยมากมักจะถูกถางทำลายทิ้งเนื่องจากถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชที่มาคอยรบกวนพืชผักที่ปลูกไว้เท่านั้น   แต่อันที่จริงแล้วผักเสี้ยนนั้นกลับสามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆได้มากมายและแม้ว่าผักเสี้ยนจะถูกมองว่าด้อยค่าและถูกถางทิ้งไปเป็นจำนวนมาก    แต่ในระยะหลังๆมานี้ในบางพื้นที่ก็ได้เริ่มมีการปลูกผักเสี้ยนและนำออกมาวางขายตามท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้ว   อีกทั้งได้มีการนำผักเสี้ยนมาแปรรูปด้วยวิธีการดองผักเสี้ยนซึ่งมีทั้งทำไว้ทานเองและนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ดีเช่นกันซึ่งจะเห็นได้ว่านิยมนำมาทำเป็นอาหารมากกว่าการนำมาทำยา   วันนี้จึงอยากจะขอพูดถึงประโยชน์ดีๆของผักเสี้ยนในด้านยารักษาโรคให้ทุกคนได้ทราบกันบ้างค่ะ […]

read more