Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ประโยชน์กระท้อน เป็นผลไม้ไทยที่มีรสชาติอร่อยและมีผลที่ดีมาก ๆ ต่อสุขภาพ

Posted By Biim

กระท้อน ผลไม้ไทย ที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานน่าสนใจ กระท้อนก็เป็นมีรสชาติที่อร่อยและน่าสนใจมาก ๆ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 ประโยชน์กระท้อน เป็นผลไม้ไทยที่มีรสชาติอร่อยและมีผลที่ดีมาก ๆ ต่อสุขภาพ ก็เป็นอีกผลไม้ไทยที่มีรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์  บำรุงสุขภาพ ประโยชน์กระท้อน มาเริ่มกันที่ประโยชน์ของกระท้อน เป็นผลไม้ไทยที่มีรสชาติอร่อยมีผลดีมากต่อสุขภาพอีกด้วย ข้อแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ในกระท้อนจะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งกระท้อนมีไฟเบอร์ […]

read more