แปรงฟัน Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

การ แปรงฟัน อย่างไรไห้ถูกวิธี?

Posted By Narong Santisakul

การ แปรงฟัน มีทุกช่วงอายุ ตามหลักการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไป ทั้งวัยเด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงวัย ล้วนแต่ต้องแปรงฟัน และดูแลความสะอาดที่ถูกหลักอนามัย การแปรงฟันที่ถูกวิธียังช่วยลดอาการฟันพุ ปากเหม็น และการลดเชื้อโรคที่สะสมในช่องปากด้วยค่ะ  ทำให้การแปรงฟันเป็นสิ่งที่ต้องดูแล และรักษาความสะอาดที่ถูกหลักอนามัยเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี ทั้งการปฎิบัติและการดูแลรักษาเพื่อสุขภาพที่ดีต่อช่องปากจึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ การแปรงฟัน การแปรงฟันควรเลือกซื้อยาสีฟันที่เหมาะกับสภาพฟัน และการแปรงฟันต้องแปรงฟันทุกวัน เช้าและเย็นเพื่อลดการสะสมของเชื้อแบดทีเรีย การเลือกแปรงสีฟันตรงนี้ก็สำคัญค่ะ เทคนิคการแปรงฟัน […]

read more