Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ดูแลใจของเราอย่างไร เพื่อให้เราเป็นคนที่มี “สุขภาพจิตที่ดี”

Posted By Biim

ในขณะที่โลกของเราได้พัฒนาให้เราสามารถได้ใช้ชีวิตง่ายกว่าแต่ก่อนแต่กลับกันในเรื่องของจิตใจที่ผู้คนในยุคนี้ต้องอดทนกับสังคมที่ตรึงเครียดอย่างไม่สามารถที่จะหลีกหนีด้วย ด้วยสถานการณ์บังคับที่ทำให้การใช้ชีวิตเพื่อความสุขของตัวเองกลับอยู่ในกรอบของสังคมและยังคงต้องทำงานเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นทำให้ใครหลายคนประสบปัญหาความเครียด ซึมเศร้า และอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิต แม้ปัจจุบันสังคมของเราจะเปิดกว้างกับผู้ที่มีอาการทางจิตมากขึ้นแต่หลายคนก็ยากที่จะยอมรับว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์อยู่หรือไม่นั่นเอง ทั้งนี้เราจะมาสอนวิธีการดูแลใจของตัวเองง่าย ๆ ดูแลใจของเราอย่างไรให้เป็นคนที่มี สุขภาพจิตที่ดี ทำอย่างไรให้เรามี สุขภาพจิตที่ดี 1. ดูแลร่างกายของเราให้ดี – ดูแลใจของเราอย่างไรให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี ทราบหรือไม่ว่าการที่เรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีจะส่งผลต่อเนื่องมาที่สุขภาพกาย และการที่เรามีสุขภาพกายที่ดีก็ส่งผลย้อนกลับไปที่สุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกัน […]

read more