Posted On
การดูแลสุขภาพ

วิธี “ดูแลสุขภาพจิต” ของตัวเองเบื้องต้นเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเรานั่นเอง

Posted By Biim

การดูแลสุขภาพของเราให้ครบถ้วนคือการที่ต้องดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและการ ดูแลสุขภาพจิต ในเวลาเดียวกัน เพราะสุขภาพของเราจะดีได้ต้องดีทั้งร่างกายและจิตใจเลยนั่นเอง ซึ่งหลายคนมักจะละเลยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพจิตของตัวเองทั้งยังทำร้ายเรื่อย ๆ โดยที่ไม่รู้ตัวอีกก็มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจมอยู่กับความเศร้าเสียใจเป็นเวลานาน การทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันหรือสภาพแวดล้อมที่ทำร้ายจิตใจเราโดยที่ไม่รู้จักวิธีการรับมือและไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ากำลังทำลายสุขภาพจิตของตัวเอง ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะใส่ใจกับสุขภาพจิตของตัวเองให้มากขึ้น วิธีดูแลสุขภาพจิตของตัวเองเบื้องต้นเพื่อสุขภาพจิตที่ดี วิธีการ “ดูแลสุขภาพจิต” ที่เราควรทำตามเป็นอย่างยิ่ง 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ – วิธีดูแลสุขภาพจิตของตัวเองเบื้องต้นเพื่อสุขภาพจิตที่ดี เป็นวิธีเพื่อ สุขภาพดี […]

read more