ข่าวสุขภาพอื่นๆ

Muscle Imbalance นั้นสำคัญไฉน? และมีผลต่อการออกกำลังกายยังไงบ้าง

Posted On
Posted By Biim

มีไหมที่ถูกทักว่าเราตัวแต่ละข้างไม่เท่ากันบ้าง? หรือรู้สึกว่าตึงแต่ละส่วนไม่เท่ากันบ้าง  ซึ่งเกิดได้ทั้งชีวิตประจำวันที่ทำแบบเดิมๆ  เป็นโดยกำเนิดบ้าง  ไม่ว่าจะความผิดปกติของกล้ามเนื้อและระบบประสาท รวมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ  ไม่ว่าจะการเคลื่อนไหวของการออกกำลังกายผิดปกติ  และกลไกการทำงานของข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ทำงานผิดปกติแบบไม่สมดุลกัน  ซึ่งจะมาอธิบายลักษณะผิดปกติอย่าง Muscle Imbalance ดังนี้

Muscle Imbalance

Muscle Imbalance คืออะไร และสำคัญอย่างไร

ลักษณะที่ผิดปกตินี้เรียกว่าMuscle Imbalanceอาจจะเรียกแบบทื่อๆ ได้ว่า “กล้ามเนื้อไม่เท่ากัน” ซึ่งเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ทำงานไม่สัมพันธ์กัน  ไม่ว่าจะวางทิศทางการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา  ท่าทาง  การทรงตัวที่บิดเบี้ยว การเคลื่อนไหวที่เสียสมดุล ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อของส่วนนั้นๆ  หรือกล้ามเนื้อบางส่วนในมัดใกล้เคียงจะทำงานหนักแทนมากกว่าจะเป็นกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวนั้นจริงๆ  จะทำให้กล้ามเนื้อในส่วนนั้นอ่อนแอ  ไม่ได้ทำงานตามการเคลื่อนไหวที่สมควร  เนื่องจากความผิดปกติของท่าทางทำให้ร่างกายใช้มัดกล้ามเนื้อมัดช่วย  ช่วยออกท่าทาง  ไม่ว่าจะชีวิตประจำวัน  การออกกำลังกาย  หรือการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ที่มีปัญหามักไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็น

ผู้ที่เสี่ยงที่จะเกิดMuscle Imbalanceมากที่สุด  เช่น  ผู้มีปัญหาข้างซ้าย-ข้างขวาไม่เท่ากัน  ผู้มีปัญหาหลังแอ่น-หลังค่อม  ผู้มีปัญหากระดูกสันหลังคด  ผู้ป่วยที่เป็นโรคโปลิโอ  ผู้ที่ต้องสะพายหรือยกของหนักเป็นประจำ  ผู้ที่ชอบนั่งหลังค่อม  ผู้ที่นั่งไขว่ห้างบ่อยๆ  หรือออกกำลังกายของมัดกล้ามเนื้อแต่ละส่วนใน Load ไม่เท่ากัน มีโอกาสเกิดMuscle Imbalance ได้

กล้ามเนื้อไม่เท่ากัน Muscle Imbalance

เนื่องจากกล้ามเนื้อ Contraction ในส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป  ไม่ว่าจะกล้ามเนื้อทำงานแบบ Concentric Contraction (กล้ามเนื้อหดสั้นเข้า) และ Eccentric Contraction (กล้ามเนื้อยืดยาวออก)  ถ้าเป็นเช่นนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่เป็นอะไร  แต่นานๆ เข้าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในการออกกำลังกายและชีวิตประจำวัน  กล้ามเนื้อข้างที่เจ็บจะยืดยาว  อ่อนแอลง  เนื่องจากการควบคุมกล้ามเนื้อระหว่างออกกำลังกายต่ำลง ส่วนกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามจะหด  เกร็งตัว  เกิดอาการตึงตัวเนื่องจากการหดตัวมากเกินไป  บางรายอาจจะมีกล้ามเนื้อแต่ละข้างไม่เท่ากันร่วมด้วย

ทางแก้ไขควรแก้ที่การออกกำลังกายในด้านที่อ่อนแอก่อนอันดับแรก แต่ควรออกกำลังกายในจำนวนครั้งและน้ำหนักที่เท่ากัน เพื่อให้กล้ามเนื้อสมดุลและแข็งแรงเท่ากัน ส่วนข้างที่อ่อนแอถ้าเป็นไปได้อยากให้ออกกำลังกายแบบสองเท่าของจำนวนเซ็ตเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมาแข็งแรง  ส่วนกรณีเกิดจาก Posture อยากให้ไปพบนักกายภาพบำบัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น และการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน  การแก้ไขพฤติกรรมที่เคยชินเข้าช่วย  สามารถลดปัญหาการใช้กล้ามเนื้อไม่เท่ากันได้

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามอายุยืนยาวของผู้หญิง นั้นเชื่อมโยงกับการมีลูกคนสุดท้ายตอนอายุมากขึ้น ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post