โรคภัยไข้เจ็บ

ทำความรู้จักกับ โรคเก้าท์ กับภัยอันตรายที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด

Posted On
Posted By Biim

เรื่องที่คุณผู้ชายทั้งหลายกังวลและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง นอกจากเรื่องการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้ว โรคเก้าท์ ถือเป็นอีกหนึ่งอาการป่วยที่คุณผู้ชายไม่อยากพบเจอ เพราะหากเมื่อใดที่เก้าท์ได้มาเยือนแล้วมันจะอยู่กับคุณตลอดไปนั่นเอง

ทำความรู้จักกับ โรคเก้าท์

เก้าท์คือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อโดยตรง เกิดขึ้นเนื่องจากมีกรดยูริกปริมาณมากสะสมอยู่ในเลือดเป็นเวลานาน ทำเกิดการตกตะกอน และตะกอนเหล่านั้นไปเกาะจับตามข้อ ทำให้เกิดการอักเสบในข้อ มีอาการปวด บวม แดง อย่างรุนแรง 

โรคเก้าท์

เหตุที่กรดยูริกทำให้เกิดการอักเสบดังกล่าวได้ เพราะกรดยูริกเป็นของเสียที่เหลือจากการทำลาย cells ที่หมดอายุออกจากร่างกายของเรา แต่ใช่ว่าโรคเก้าท์จะเป็นได้โดยง่าย ที่จริงแล้วต้องมีระยะการสะสมยูริกในเลือดสูงเป็นระยะเวลานับสิบปปีเลยทีเดียว จึงจะก่อให้เกิดอาการอักเสบเฉียบพลันได้ และโรคเก้าท์พบในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงถึง 2 เท่า พบมากที่สุดในกลุ่มผู้ชายที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป และพบได้มากขึ้นที่อาย 40 -50 ปี เก้าท์จึงเป็นโรคที่สร้างความกังวลให้ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ส่วนผู้หญิงจะพบเก้าท์ได้ในวัยหมดประจำเดือน แต่ความชุกของโรคไม่เท่ากับผู้ชาย

โรคเก้าท์

อาการแรกเริ่มของเกาท์มักจะมีอาการอักเสบของข้อนิ้วมือ หรือนิ้วเท้า  1 – 2 ข้อก่อน โดยจะปวด บวม แดง ขึ้นมาอย่างเฉียบพลัน และบางรายเป็นขณะหลับ ผู้ป่วยบางรายอาจมีไข้สูงจาการอักเสบของข้อร่วมด้วย อาการปวดบวมนี้อาจจะเป็นอยู่  2-5วัน และมีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้อีกหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งการรักษาโรคเกาท์นั้นแพทย์จะให้ยาที่รักษาเกาท์โดยตรง (โคลซิซิน – Colchicine) หรือยาต้านอักเสบกลุ่ม NSAIDs แต่จะมีข้อห้ามในกลุ่มคนที่มีปัญหาไตทำงานบกพร่อง หรือเป็นโรคตับ ดังนั้นการใช้ยาเพื่อรักษาอาการอักเสบของข้อจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเครี่งครัดสำหรับการดูแลตัวเองของผู้เป็นโรคเก้าท์นั้นสามารถทำได้ด้วยการเลี่ยงอาหารที่มียูริกสูง เพราะยูริกในอาหารเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของข้อขึ้นมาอีกได้ อาหารที่คนเป็นโรคเก้าท์ควรงดได้แก่ ยอดอ่อนของผักต่าง ๆ สัตว์ปีก เครื่องในสัตว์ ปลาซาร์ดีน หอยแมลงภู่ อาหารที่มีส่วนผสมของยีสต์ หรือหมักด้วยยีสต์ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ หรืองดอาหารกลุ่มที่มีพิวรีนสูง เพื่อลดโอกาสการอักเสบซ้ำของข้อ และต้องดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อให้ร่างกายขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะให้มากที่สุด

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ เช่น โรค IBD คือโรคอะไร ทำไมนายกญี่ปุ่นจึงต้องลงจากตำแหน่ง ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post