ข่าวสุขภาพอื่นๆ

กันไว้ดีกว่าแก้! วิธีการใช้ ยาสามัญประจำบ้าน ให้ปลอดภัยง่ายนิดเดียว

Posted On
Posted By Biim

หลายคนคิดว่าเมื่อป่วยเล็กๆ น้อยๆ แล้วใช้ ยาสามัญประจำบ้าน แบบกินๆ ทาๆ ง่ายๆ ก็จะหาย  จบ!  ทั้งที่ความจริงแล้วการใช้ยาสามัญประจำบ้าน  มีรายละเอียดและวิธีการที่ถูกต้องปลอดภัยมากกว่านั้น  ที่งานนี้รู้ไว้ได้ประโยชน์อย่างแน่นอน

“ยาสามัญประจำบ้าน”  คืออะไร?

ยาสามัญประจำบ้าน  คือ  ชุดยาที่ใช้รักษาหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต่างๆ ในเบื้องต้น  ที่ไม่ว่าบ้านไหนๆ ก็ควรมีเอาไว้

ยาสามัญประจำบ้าน

วิธีใช้ยาสามัญประจำบ้านให้ปลอดภัย  

ใช้ให้ถูกกับโรค คือ  การใช้ยาสามัญประจำบ้านให้เหมาะสมกับอาการหรือโรคที่เป็นอยู่  ที่ต้องทำอันดับแรกก็คือการศึกษาอาการต่างๆ ที่เป็นว่าเข้าข่ายโรคใด  จะได้ใช้ยาให้ถูกกับโรคนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น  มีอาการปวดท้อง  ถ่ายเหลวผิดปกติหลายครั้ง  เข้าข่าย  “โรคท้องเสีย”

ใช้ให้ถูกกับบุคคล คือ  ความแตกต่างกันในเรื่องของเพศและวัย  มีการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  ยาบางชนิดระบุให้ใช้กับเพศหรือวัยใดวัยหนึ่งเท่านั้น  หากนำไปใช้ผิดบุคคลก็อาจเกิดอันตรายได้

ใช้ให้ถูกขนาด คือ  มีการระบุให้ใช้ยาในปริมาณหรือระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย  หากใช้ในปริมาณมากหรือนานเกินไปก็อาจเป็นอันตรายได้

ใช้ให้ถูกเวลา คือ  การใช้ยาให้ถูกกับเวลาที่ระบุเอาไว้  ยกตัวอย่างเช่น

–  “ยาก่อนอาหาร”  ควรกินยาตอนท้องว่าง  ก่อนการกินอาหารครึ่งถึง  1  ชั่วโมง  เพื่อที่ยาจะได้ดูดซึมได้ดี  

–  “ยาหลังอาหาร”  ควรกินยาตอนท้องมีอาหารอยู่  ซึ่งอาจกินยาหลังอาหารทันที  หรือหลังจากกินอาหารแล้ว  1 – 2  ชั่วโมงก็ได้  

อ่านก่อนใช้ คือ  การอ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนการใช้  เพื่อจะได้รู้ว่าควรใช้ยาอย่างไร  ขนาดไหน  และมีข้อควรระวังในการใช้ยาอย่างไรด้วย

ยาสามัญประจำบ้าน

รายการยาสามัญประจำบ้านที่ต้องมีติดบ้านเอาไว้

–  ยาแก้ปวด  ลดไข้  (เช่น  พาราเซตามอล  แอสไพริน)

–  ยาแก้ปวดท้อง  (แก้ท้องเสีย  ท้องอืด  ท้องขึ้น  ท้องเฟ้อ  เช่น  ยาธาตุน้ำแดง  ผงน้ำตาลเกลือแร่)

–  ยาแก้ไอ  ขับเสมหะ  (เช่น  ยาแก้ไอน้ำดำ)

–  ยาแก้แพ้  ลดน้ำมูก

–  ยาสำหรับโรคปากและลำคอ  (เช่น  ยาอมแก้เจ็บคอ  ยากวาดคอ)

–  ยาแก้อาการเมารถ  เมาเรือ

–  ยาระบาย

–  ยารักษาโรคตา  (เช่น  ยาหยอดตา)

–  ยาใส่แผลและล้างแผล  (เช่น  ทิงเจอร์ไอโอดีน)

–  ยาสำหรับโรคผิวหนัง  (เช่น  ยารักษาหิด  เหา  โลน)

–  ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  และแมลงสัตว์กัดต่อย  (เช่น  ยาหม่อง)  

–  ยาดม  หรือยาทาแก้อาการคัดจมูก  วิงเวียน  หน้ามืด

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ เช่น รู้เท่าทัน! สุขภาพเล็บ สิ่งเล็กๆที่ช่วยบ่งบอกโรคที่ไม่ควรมองข้าม ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post