การดูแลสุขภาพการป้องกันโรคอาหารเพื่อสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ

ความดันโลหิตสูง ภัยร้ายเงียบๆ ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดสมองแตกได้

ความดันโลหิตสูง Posted On
Posted By Narong Santisakul

การจะสังเกตความดันโลหิตร่างกายนั้นสามารถทำได้โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตซึ่งความดันปกติของคนควรจะอยู่ที่ 120 มิลลิลิตรปรอทและสูงไม่เกิน 140 มิลลิลิตรปรอทถ้าสูงเกินมากกว่า 140 มิลลิลิตรปรอทก็เท่ากับว่ามี ความดันโลหิตสูง ซึ่งการเกิดความดันโลหิตสูงก็เป็นภาวะที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจโรคต่างๆมากมายและที่สำคัญที่สุดอาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคเส้นเลือดสมองแตกทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ดังนั้นจึงควรใส่ใจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ห่างไกลจากโรคร้ายเหล่านั้น

ความดันโลหิตสูง

เทคนิคการควบคุม ความดันโลหิตสูง แบบง่ายๆ

  • ตรวจสอบน้ำหนักถ้าพบว่ามีระดับน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเข้าข่ายภาวะอ้วนก็ควร ลดน้ำหนัก เนื่องจากการมีระดับน้ำหนักเกือบจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงและมีโรคอื่นๆมาไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันในเส้นเลือดทำให้ไขมันเกาะเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกอาจจะทำให้เกิดอาการเส้นเลือดตีบผลทำให้ความดันโลหิตสูงดังนั้นถ้าพบว่าน้ำหนักเกินควรควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในมาตรฐาน BMI การดูแลสุขภาพ
  • งดอาหารที่มีรสเค็มไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงๆจะทำให้ใจทำงานหนักตลอดจนยังส่งผลทำให้มีค่า ความดันโลหิตสูง อีกต่างหากซึ่งอาหารที่มีโซเดียมสูงๆประกอบไว้ด้วยเกลือจะอยู่ในรูปแบบอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารกระป๋องตลอดจนอาหารแช่แข็งควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและมีไขมันต่ำ
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์หรือไวน์เนื่องจากจะทำให้ระดับความดันโลหิตสูงเพราะเลือดสูบฉีดมากจนเกินไปและยิ่งถ้าพูดมีน้ำหนักเกินยิ่งกินเครื่องดื่มในกลุ่มนี้ก็ยิ่งทำให้เข้าข่ายมีความเร็วโลหิตสูงส่งผลร้ายต่อสุขภาพถ้าจำเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรดิ่มในปริมาณที่เจือจางไม่เกินวันละ 1 แก้ว
  • พยายามลดการสูบบุหรี่เนื่องจากบุหรี่นั้นจะทำให้ความดันโลหิตสูงโดยตรงเพราะสารต่างๆในบุหรี่นั้นไม่ว่าจะเป็นสารนิโคตินหรือสารทาร์ก็ล้วนแต่ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบเส้นเลือดทำให้เกิดความหนืดในเลือดทำให้เลือดสูบฉีดได้ช้าและความดันโลหิตสูงส่งผลกระทบหัวใจเต้นแรงและความดันโลหิตสูงในที่สุด
  • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกายก็ควรขยับตัวบ่อยๆเช่นถ้าเดินไปไหนมาไหนได้ในระยะเทางที่ไม่เกิน 500 เมตรก็ควรเดินไปด้วยตนเองก็จะทำให้เป็นการเผาผลาญพลังงานได้ดีทำให้หัวใจเต้นสูบฉีดและยังสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วย
ความดันโลหิตสูง เทคนิคการควบคุม ความดันโลหิต

ดูแลเอาใจใส่สุขภาพอาหารการกินรวมถึงหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อการทำให้ความดันโลหิตสูงทำให้ส่งผลดีต่อสุขภาพเนื่องจากถ้าเกิดมีความโลหิตสูงก็ทำให้เกิดผลร้ายต่อการดำเนินชีวิตถึงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ซึ่งเป็นภัยร้ายในชีวิตที่มาแบบเงียบๆ

Latest Posts

Related Post