ข่าวสุขภาพอื่นๆ

แนะนำ 5 ข้อ ดูแลสุขภาพง่ายๆ ห่าง ไกล โรค covid-19 ด้วยตนเอง 

ออกกำลังกาย Posted On
Posted By Narong Santisakul

เนื่องจากทุกวันนี้ ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทย ได้กลับมามียอดผู้ติดเชื้อโรค covid-19 สูงขึ้นอีกครั้ง ด้วยสายพันธุ์ของโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ติดง่ายกว่าเดิม ดังนั้นการ ดูแลสุขภาพง่ายๆ ห่าง ไกล โรค สุขภาพดี ทุกคนจำเป็นต้องทราบ เพื่อป้องกันตนเอง ต่อไปนี้ 

ดูแลสุขภาพง่ายๆ
  1. ไม่เดินทางไปในสถานที่แออัด ลดการสังสรรค์ พยายามอยู่ในสถานที่โล่งแจ้ง และปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด 
  2. สวมหน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน และใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ข้างกล่องเขียนชัดเจน ป้องกันได้นาน 8 ชั่วโมง หากใช้ไปแล้ว 7 ชั่วโมง ทุกคนควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ทันที 
  3. ไม่สัมผัสกับสิ่งของสาธารณะ หรือ รอบตัวบ่อย ๆ หากมีความจำเป็นต้องจับ ควรล้างมือทันที ด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า 70% จะฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุด 
  4. มั่นตรวจสอบอาการของตนเองทุกวัน และไม่ใช้สิ่งของต่าง ๆ นานา ร่วมกันกับบุคคลอื่น การ ดูแลสุขภาพ ง่ายๆ ห่าง ไกล โรค คำว่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ยังคงใช้ได้อยู่ 100% 
  5. หากรู้สึกว่าตนเองมีความผิดปกติที่เข้าข่ายการติดเชื้อ สามารถซื้อที่ตรวจ ATK หรือ ขอฟรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบได้ และหากติดเชื้อ ให้รีบติดต่อสายด่วนทันที 

โดยสายด่วนสำหรับบุคคลที่ป่วยในกลุ่มสีเขียว ติดเชื้อ แต่อาการไม่หนัก ให้โทรที่ 1330 เพื่อรับผังคำแนะนำ หรือ ติดต่อสถานพยาบาทเพื่อนำตัวรักษาในขั้นตอนต่อไปนี้ 

อาการทั่วไป covid-19 ทราบก่อน ดูแลสุขภาพง่ายๆ ห่าง ไกล โรค ได้

หลังจากที่ได้อ่านข้อมูลไปเบื้อต้น หลายคนก็เกิดความข้องใจ การสังเกตอาการ ต้องมีอาการแบบไหน ถึงจะเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค กรณีที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่ป่วย มี 5 ข้อในการสังเกตอาการทั่วไป

  1. มีไข้ ไม่ว่าจะสูง หรือ ต่ำ ให้จัดเป็นรายการแรกที่ต้องเฝ้าระวัง 
  2. ไอ การไอ จะไอแบบแห้ง ๆ ไม่มีเสมหะ และมีอาการเจ็บคอร่วมด้วย 
  3. อ่อนแรง อ่อนเพลีย ไม่สามารถลุกทำงานได้เหมือนปกติ 
  4. ไม่ได้กลิ่น และไม่ได้รสชาติของอาหาร 
  5. หายใจลำบาก หรือ หายใจติดขั้น 
ดูแลสุขภาพง่ายๆ

หากมีอาการข้างต้น การ ดูแลสุขภาพ ง่ายๆ ห่าง ไกล โรค ที่ดี ควรรีบหาซื้อที่ตรวจ covid-19 หรือ ติดต่อสายด่วน เพื่อรับฟังคำแนะนำทันที

Related Post