ข่าวสุขภาพอื่นๆ

การเดิน บ่อย ๆ ช่วยลดโรคสุขภาพแข็งแรง

ออกกำลังกาย Posted On
Posted By Narong Santisakul

การออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ๆ หรือเป็นวิธีการใด ๆ ล้วนแล้ว แต่จะส่งผลดีต่อผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย หนัก หรือการบริหารร่างกายแบบเบาๆ ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันไป สำหรับแนวทาง การออกกำลังกาย ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้แรงที่น้อย แต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพกัน นั้นก็คือ การเดิน เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเดิน ด้วยความเร็วที่ช้า สุขภาพดี แต่อาศัยระยะเวลาที่นานจัดส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราได้กันอย่างแน่นอน ซึ่งในวันนี้เราจะให้คำแนะนำ ในเรื่องของการเดิน ว่าควรทำอย่างไร จึงจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย

การเดิน

คำแนะนำ การเดิน ที่ดีต่อสุขภาพ

สำหรับเทคนิคการเดิน ในส่วนนี้เราจะให้ความสำคัญ จากแนวทางการเดิน ในลักษณะของการบริหารร่างกาย ที่คุณมีการก้าวเท้าแบบเร็ว ๆ หรือมีการซอยเท้าให้ถี่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งควรมีการแกว่งแขนร่วมด้วยกันระหว่างออกกำลังกาย ด้วยการบริหารร่างกาย ในลักษณะนี้ จะส่งผลดีทำให้เกิดการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทำให้ระบบสูบฉีดภาย ในร่างกายทั้ง จากบริเวณหลอดเลือด และหัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้น เสมือนเป็นการบริหารร่างกายทั้ง จากภายนอกภายในไปในตัว

แต่ก็ ยังจะมีคำถามของผู้คนโดยทั่วไปที่ว่า ในกรณีที่เราเดินอยู่ ในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานทั่วไปทั้ง จากการทำงานที่เป็นส่วนตัว หรือการทำงานของทางที่บ้าน จะเกี่ยวข้องกับการบริหารร่างกายด้วยการเดิน หรือไม่ จากคำถาม ในส่วนนี้ เราจะให้คำอธิบายที่ชัดเจน และเข้าใจได้ง่ายการว่าการทำงานโดยทั่วไป จะเป็นลักษณะของกิจกรรมที่ไม่ได้โฟกัส ไปที่การบริหารระบบต่าง ๆ ทางร่างกายได้โดยตรง เพราะหากเป็นการเดิน

เพื่อบริหารร่างกายที่ถูกต้องจะต้องโฟกัสไปที่ความเร็ว ซึ่งจะต้องสม่ำเสมอ หรือการจังหวะการก้าวเท้าจะต้องถี่เป็นจังหวะคงที่ และ ยังจะต้องมีการแกว่งแขนร่วมด้วยเพราะหากเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการทำงานโดยทั่วไปเราจะไม่ได้โฟกัส ในเรื่องของความเร็ว ในการเดิน ทาง และการแกว่งแขน นั่นจึงจะไม่ถือได้ว่าเป็นการบริหารร่างกาย หรือเป็น การออกกำลังกาย ด้วยการเดิน 

การเดิน

ซึ่งเราอาจจะทำการสังเกตกันได้ง่าย ๆ ว่าการบริหารร่างกายที่ดี หรือถูกต้องด้วยการเดิน ก็ควรจะต้องมีความรู้สึกเหนื่อย จากการบริหารร่างกาย ซึ่งจะเป็นปกติกับ การออกกำลังกาย อยู่แล้วดังเช่นตัวอย่างเรา อาจจะให้มีการกำหนด การเดินจากจำนวนก้าวสลับกับการวิ่งที่จะต้องมีจำนวนก้าว ที่ชัดเจน และ ยังจะมีการแบ่งเป็นชุด ในระดับน้อย ๆ ก่อนหลัง จากนั้นจึงค่อยเพิ่มระดับความสามารถทางร่างกาย จากจำนวนชุด

ในการวิ่งที่อาจเริ่มต้นด้วย 5 ชุด กับกลายเป็น 10 ชุด และเพิ่มมากขึ้นตามสมรรถนะของร่างกายของแต่ละคน ต้องหากคุณใช้ การออกกำลังกาย โดยคิดว่าการเดิน แบบไม่ต่อเนื่องจะเป็น การออกกำลังกาย จึงจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง และ ก็จะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา ได้อย่างสมบูรณ์

Related Post