ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ปรับพฤติกรรม การออกกำลังกาย ส่งผลดี ในระยะยาวต่อสุขภาพ

การดูแลสุขสุภาพจิต Posted On
Posted By Narong Santisakul

การออกกำลังกาย ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติ ที่จะช่วยทำให้ตัวของคนมีสุขภาพร่างกาย ที่มีความแข็งแรงประกอบกับการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม สุขภาพดี และการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะทำให้ตัวของคนเป็นผู้ที่ดูดีมีบุคลิกภาพ ที่น่าสนใจน่าชมน่ามองด้วย ในปัจจุบันกลุ่มผู้คน

การออกกำลังกาย

ในบางส่วนอาจจะมีข้อจำกัดทางด้านของเวลา ในการทำงานกับ การออกกำลังกายหรือ ในกลุ่มคน ในบางส่วนอาจจะปรากฏให้เห็นถึงข้ออ้างต่าง ๆ นานาทำให้เราไม่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ ในวันนี้เราจึงจะมีคำแนะนำง่าย ๆ ช่วยให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัย ให้กลับการเป็นผู้ที่สามารถออกกำลังกาย ได้เป็นปกติสม่ำเสมอ

แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกาย ให้ต่อเนื่อง

  • สั่งตัวเองให้ได้ต้องมีวินัย ในการปฏิบัติ จากจุดเริ่มต้นแรกเลยนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับตัว จากการมีวินัยของผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองกันก่อน จากในส่วนแรกนี้ผู้ที่ต้องการจะออกกำลังกายจะต้องให้คำมั่นสัญญา กันกับตัวเอง หรือจะต้องมีการกำหนดแผนการในออกครับ ในการออกกำลังกาย ให้มีความชัดเจน อาจมีการจดบันทึกลง ในแผ่นกระดาษ หรือมีการแจ้งเตือน ในโทรศัพท์มือถือก่อนการออกกำลังกาย ให้ทำซ้ำอยู่อย่างเป็นประจำ ก็จะเกิดความเคยชินกับ การออกกำลังกายได้นั่นเอง
  • มีการปรับระดับความหนักหน่วง ใน การออกกำลังกายหลัง จากที่ท่านสามารถ ตั้งเป้าหมาย ในการออกกำลังกายที่จะมีการกำหนดช่วงวันเวลาที่มีความเจาะจงตายตัวสม่ำเสมอ ก็จะต้องให้ความสำคัญ ถึงระดับความสามารถ ใน การออกกำลังกายที่ควรจะเพิ่มมากขึ้น เราไม่สามารถที่จะออกกำลังกาย ในรูปแบบเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมาได้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของร่างกายของเรา หรือเพื่อเป็นการท้าทายตัวของเราเอง การปรับระดับความเข้มข้น ใน การออกกำลังกายจะส่งผลดี ในหลาย ๆ ส่วนกับสุขภาพร่างกายของเรา ที่จะมีความแข็งแรงขึ้น ในทุก ๆ วัน
การออกกำลังกาย
  • หลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายเลือกออกกำลังกายที่คุณถนัดเลยชื่นชอบ ในบางครั้งเราอาจได้รับการเชิญชวน จากกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักร่วมออกกำลังกาย ในประเภทกีฬาต่าง ๆ แต่เราอาจจะรู้สึกได้ภาย ในใจที่ว่าการออกกำลังกาย ในลักษณะนี้ไม่เหมาะกับเรา หรืออาจจะไม่ใช่ประเภทกีฬา ที่เราชื่นชอบก็ควรเลือกที่จะปรับเปลี่ยนเลือก ที่จะเปลี่ยนแปลงเลือกออกกำลังกาย ในประเภทกีฬาที่เราถนัด หรือมีความสนใจจะส่งผลดี ในระยะยาวให้เราไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และมีความต้องการอยากจะออกกำลังกายอยู่กันอย่างต่อเนื่อง
  • เฝ้าติดตามผลลัพธ์ จาก การออกกำลังกายในส่วนนี้หากท่านเป็นผู้ที่มีความต้องการ อยากจะออกกำลังกายโดยมีเป้าหมายใด ๆ อาทิเช่นมีความต้องการอยากจะลดน้ำหนัก มีความต้องการอยากจะเสริมสร้างความแข็งแรงก็อาจจะมีการจดบันทึก จากจุดเริ่มต้นที่ได้มี การออกกำลังกายว่าควรมีน้ำหนักเท่าไหร่ หรือจดบันทึกเสพติดผลการวิ่งการยกน้ำหนัก จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันว่าเรามีการพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด slot777 ก็จะส่งผลดีให้คนมีเป้าหมาย ใน การออกกำลังกายเป็นการท้าทายตัวเองให้ทำกิจกรรมบางอย่างให้ดีขึ้นเก่งขึ้น

Related Post