ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ออกแบบชีวิตอย่างไรให้สนุก และมี สุขภาพ ที่ดี

สุขภาพ Posted On
Posted By Narong Santisakul

ในปัจจุบัน โลกขับเคลื่อนไปด้วยระบบทุนนิยม และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นทุกวัน ทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีต ผู้คนในปัจจุบันให้เวลาในการทำงานอย่างมาก แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีเวลาในการใช้ในการพักผ่อน ดูแล สุขภาพ ทำอาหารที่ดีมีประโยชน์รับประทานเอง 

สุขภาพ

ส่งผลให้เกิดทั้งปัญหาสุขภาพมากมายทั้งแบบระยะสั้น ระยะยาว อีกทั้งในปัจจุบันนอกจากปัญหาด้านสุขภาพแล้ว คนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวยังมีความเครียดสะสมอีกด้วย ปัญหาเหล่านี้หากปล่อยไว้ในระยะยาว โดยไม่จัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จัดระบบชีวิตใหม่เพื่อให้มีเวลาพักผ่อน ออกกำลังกาย มีเวลาเลือกรับประทานอาหาร มีเวลาดูแลสุขภาพใจ ไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ไม่แบ่งเวลาดูแลสุขภาพกาย ใจนี้ ในระยะยาวย่อมส่งผลกระทบกับระบบร่างกายอย่างแน่นอน 

ดังนั้นนหากใครอยากมีสุขภาพดี มีชีวิตที่มีสมดุล มีสุขภาพจิตที่ดี หุ่นดี รับประทานอาหารที่ดี ก็ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการแบ่งตารางชีวิต จัดการสัดส่วนชีวิตของงาน การพักผ่อน การออกกำลังกาย การใช้เวลาเยียวยาสุขภาพหัวใจ การใช้เวลาในการเลือกวัตถุดิบอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายเหมาะสม ชีวิตสมดุลในทุกด้าน และการจัดระบบตารางชีวิต ออกแบบชีวิตนั้นก็ควรที่จะต้องมีความสุขควบคู่ไปด้วยกัน 

วิธีออกแบบสไตล์การใช้ชีวิตให้มีความสุข สนุก และมี สุขภาพ ดี 

1.เริ่มต้นจากการนั่งทำความเข้าใจกับตัวเองถึงกิจกรรมที่ชอบ กิจกรรมที่อยากทำ ความต้องการในด่านสุขภาพ การใช้ชีวิตครอบครัว การทำงาน งานอดิเรก และความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ จากนั้นจึงทำการแบ่งเวลาในทุกกิจกรรมให้สมดุลลงตัว โดยกิจกรรมที่ใส่ลงในตารางควรเป็นกิจกรรมที่ชอบทำ ทำแล้วสนุก มีความน่าสนใจในการทำ 

สุขภาพ

2.เมื่อทำการวางแผนกิจกรรมตามความต้องการแล้ว ให้ลงมือปฏิบัติตามตามตารางตามเวลาที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัดไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง โดยทำกิจกรรมต่อเนื่องกันเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 21 วัน จะทำให้เราเริ่มเคยชินกับกิจกรรมใหม่ หลังจากที่เราชินแล้ว การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางก็จะเป็นไปอย่างง่ายดาย และเมื่อมีวินัยสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย ทั้งเรื่องงาน เรื่องการออกกำลังกาย เรื่องการเล่นกีฬา งานอดิเรก และเรื่องต่าง ๆ ก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนว่าชีวิตมีสมดุลมากขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น และรวมถึงสุขภาพใจดีขึ้น

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารการดูแลสุขภาพ คลิกที่นี้ มีครบจบในเว็บเดียว

Related Post