ข่าวสุขภาพอื่นๆ

เข้าใจลองโควิดดาบปลายปืนที่ ไวรัส ฝากไว้

ไวรัส Posted On
Posted By Narong Santisakul

ปัจจุบันสาระความรู้เรื่องโควิ-19 ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ไวรัส ชนิดนี้ค่อนข้างมีความอันตรายสูงโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว คนชราและหญิงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามการหาข้อมูลที่เป็นfactจริง ๆ สำหรับโควิด-19นั้น นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คนในยุคปัจจุบันที่รอบล้อมไปด้วยข่าวสารหลากหลายช่องทาง ทักษะการใช้วิจารณญาณจึงมีความสำคัญ แต่สิ่งที่เป็นความจริงแน่นอนที่เกี่ยวกับโควิด-19ก็คือ การลองโควิด Long Covid 

ไวรัส

ลองโควิดคืออะไร

ลองโควิดคืออาการป่วย ของผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 ง่าย ๆ ก็คือ หลังจากหายป่วยโควิดแล้ว มันยังไม่จบ เพราะร่างกายของเราเสียหายเนื่องจาก หากไวรัสโควิดลงปอดหรือระหว่างป่วยโควิดเป็นเวลานาน ส่งผลทำให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายหรือแอนตี้บอดี้ขึ้นมา แอนตี้บอดี้เหล่านี้จึงไปจับตัวเข้ากับโปรตีนของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของเรา ถึงแม้จะหายจากโควิดแล้วก็ตาม

อาการลองโควิดเป็นอย่างไร

อาการลองโควิดจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบทางเดินหายใจ กระทั่งนำไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาทอีกด้วย ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดลองโควิด หลังจากหายป่วยมีสูงถึง 30-50 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล แต่สำหรับบุคคลบางกลุ่มหากเป็นโควิดจะมีโอกาสเป็นลองโควิดสูงก็คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง,โรคอ้วน,ผู้สูงอายุ,ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมถึงใครก็ตามระหว่างป่วยเป็นโควิด หากมีอาการรุนแรง โอกาสเสี่ยงเป็นลองโควิดตามมาก็ยิ่งสูง

ไวรัส

อาการเบื้องต้นลองโควิด

ลองโควิดจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ แน่นอนอาการเบื้องต้นอันดับแรกของลองโควิดก็คือ อาการเพลีย ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ มีอาการท้องร่วง ปวดตามข้อ การรับรู้กลิ่นและรสเปลี่ยนไป หากมีอาการเบื้องต้นควรไปพบแพทย์โดยด่วน หากปล่อยเรื้อรังจะส่งผลทำให้เกิด ภาวะไตเฉียบพลัน,โรคหัวใจหลอดเลือด,ภาวะลิ่มเลือด รวมถึงโรคทางประสาท

ปัจจุบันมีผู้ป่วยลองโควิดร้อยละ 30 จากผู้ป่วยโควิดเดิม และในปัจจุบันแพทย์สามารถรักษา ตามอาการเท่านั้น ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องการลองโควิดก็คือ หมั่นใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ฉีดวัคซีนคุณภาพ ลองโควิดก็จะหายไปอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์ทันที

Related Post