โรคภัยไข้เจ็บ

“โรคถุงลมโป่งพอง” โรคร้ายที่ไม่ใช่สายควันก็จำเป็นต้องอ่าน

Posted On
Posted By Biim

โลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตโลกร้อน หรือภาวะเรือนกระจกจากการปล่อยสารพิษ ฝุ่น ควันออกสู่อากาศ และแม่น้ำตามธรรมขาติมากมาย สารพิษเหล่านี้ก็ล้วนย้อนกลับมาเล่นงานมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ จนทำให้เกิด โรคถุงลมโป่งพอง โรคร้ายที่ไม่ควรประมาท ถึงแม้จะไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นโรคถุงลมได้เช่นกัน ความอันตรายของมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

โรคถุงลมโป่งพอง มีลักษณะอย่างไร

โรคถุงลมโป่งพองในที่นี้หมายถึง อาการผิดปกติของปอดนั่นเอง คำว่าโป่งพอในที่นี้หมายถึง การขยายตัวของปอดที่มากขึ้นผิดปกติ จนทำให้พื้นที่ของปอดในการหายใจเหลือน้อยลง ส่งผลทำให้อวัยวะต่าง ๆ ร่างกายของเราไม่ได้รับออกซิเจนในระดับที่เหมาะสม

โรคถุงลมโป่งพอง

สาเหตุเกิดโรคถุงลมโป่งพอง

ค่อนข้างชัดเจนว่ากว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองนั้น สุขภาพดี เกิดจากสาเหตุการสูบบุหรี่ หรือสูดควันบุหรี่ เข้าไปเป็นเวลานาน และต่อเนื่อง แต่สำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีพฤติกรรมติดบุหรี่ หรือสูบบุหรี่ก็มีโอกาสที่โรคถุงลมโป่งพองมาเยือนได้เช่นกัน “สิ่งควรทำก่อนนอน” เพื่อการผ่อนคลายร่างกายได้ดีที่สุด เพราะปัจจุบันควันพิษไม่ได้มีเพียงควันบุหรี่เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันจากท่อรถไอเสีย และที่สำคัญควันจากการปรุงอาหารในห้องครัวก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองเช่นกัน ค่อนข้างชัดเจนว่า มีผู้ป่วยถุงลมโป่งพองที่ไม่ได้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

อาการบ่งบอก โรคถุงลมโป่งพอง

โรคถุงลมโป่งพองสามารถเช็คเบื้องต้น ด้วยการเช็คตัวเองว่ามีอาการหอบเหนื่อยง่ายหรือไม่ เมื่อใดก็ตามที่เราออกแรง หรือออกกำลังกาย อาการแทรกซ้อน จะมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลดจนผอม นอกจากนี้ยังมีอาการไอ และเสมหะปะปนออกมาด้วยเนื่องจากความผิดปกติเกิดจากปอดโดยตรง หากพบอาการดังกล่าวต้องพบแพทย์เพื่อตรวจหาโรค และรักษาให้ทันท่วงที เพราะถ้าหากไม่สามารถรักษาได้ทัน อาการรุนแรงของโรคนี้คืออวัยวะล้มเหลวเฉียบพลันเนื่องจากขาดออกซิเจน มีโอกาสสูงที่จะเสียชีวิต

โรคถุงลมโป่งพอง

วิธีป้องกัน และรักษาโรคถุงลมโป่งพอง

วิธีป้องกันพยายามหลีกเลี่ยงสูดดมควันพิษต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย สามารถป้องกันได้ง่าย ๆ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน กระทั่งในขณะที่ทำอาหารในครัวเช่นกัน ครัวควรมีลักษณะระบายอากาศได้ดี หากมีพฤติกรรมสูบบุหรี่การเลิกคือวิธีที่ดีที่สุด เพราะในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยี สล็อต ufabet ตัวใดที่สามารถรักษาโรคถุงลมโป่งพองให้หายขาดได้ ทำได้เพียงบรรเทาอาการด้วยการสวมเครื่องช่วยหายใจ และป้องกันตัวเอง คือวิธีที่ดีที่สุดคือ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่เสี่ยงต่อการสูดดมควันพิษ สวมหน้ากากทุกครั้งขณะอยู่ข้างนอก

Related Post