ข่าวสุขภาพอื่นๆ

การตรวจสุขภาพ ของผู้ชาย ควรเริ่มตรวจตอนอายุเท่าไหร่ดี?

Posted On
Posted By Biim

ถ้าพูดถึงเรื่องของ การตรวจสุขภาพ เราจะเห็นว่าหลังจากที่ทารกคลอดออกมาจากท้องแม่ และกลับไปอยู่บ้านแล้ว คุณหมอจะต้องทำการนัดเพื่อที่จะมาตรวจสุขภาพของเด็กในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นส่วนสูง น้ำหนัก หรือความจำเป็นอื่น ๆ ที่ต้องตรวจสุขภาพ เราจึงเห็นว่าการตรวจสุขภาพนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะ ตั้งแต่ที่เราคลอดออกมาย่อมมีอวัยวะที่เจริญเติบโต และมีบางอวัยวะที่เริ่มเสื่อมโทรม ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชายก็ควรที่จะได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน เพราะทุกเพศล้วนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคทั้งสิ้น แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจสุขภาพในผู้ชายว่าควรเริ่มตอนไหน เพราะ ผู้ชายไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการตรวจสุขภาพเท่าใดนัก

การตรวจสุขภาพ

ผู้ชายควรเริ่ม การตรวจสุขภาพ เมื่อไหร่ดี

  • หากคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และไม่เคยมีอาการเจ็บป่วย หรือมีอาการป่วยน้อยมาก และไม่เคยมีโรคประจำตัวเลย หรือทางครอบครัวของคุณผู้ชายไม่เคยมีใครป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่าง ๆ คุณหมอแนะนำนำให้คุณผู้ชายเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุ 30 ปี เพราะเมื่อเข้าสู่เลข 3 แล้วการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบที่เพิ่มมากขึ้น
การตรวจสุขภาพ
  • ถ้าคนในครอบครัวของคุณผู้ชายเคยมีใครป่วยด้วยโรคเหล่านี้ เช่น โรคไขมันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง  หรือเคยป่วยเป็นมะเร็งมาก่อน คุจะแนะนำให้คุณผู้ชายเริ่มมาตรวจสุขภาพให้เร็วขึ้น โดยเริ่มจากอายุ 18 ปี เพราะโรคเหล่านี้หากเราพบเจอได้เร็วก็สามารถที่จะรักษาให้หายได้ เพราะอาจเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของโรค
  • เมื่อคุณผู้ชายได้เข้ามาพบคุณหมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพแล้ว การที่คุณจะนัดตรวจติดตามอาการจะขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นโรคที่รุนแรงมากน้อยเพียงใด หากตรวจสุขภาพแล้วพบว่าคุณผู้ชายมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ได้ การติดตามอาการจะอยู่ในช่วง 3 – 6 เดือน แต่ในรายที่ตรวจแล้วไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดการนัดตรวจเพิ่มเติมก็จะมีระยะเวลาที่ห่างออกไป เช่น 1 – 3 ปี 
การตรวจสุขภาพ

เราไม่อาจที่จะรู้เลยว่าเราจะป่วยด้วยโรคต่าง ๆ เมื่อไหร่ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ เพราะการพบปัญหาของสุขภาพที่เร็วขึ้น การรักษาก็ย่อมมีประสิทธิภาพกว่าการพบเจอโรคในระยะท้าย ๆ และโอกาสที่จะหายจากโรคก็เพิ่มมากขึ้น การที่เราใส่ใจต่อการตรวจสุขภาพ คือ ผลดีกับสุขภาพของตัวเราเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย การตรวจสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญ

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามโรคไข้เลือดออก ! อันตรายที่มาพร้อมกับสายฝนที่ไม่ควรมองข้าม ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post