โรคภัยไข้เจ็บ

“มะเร็งในเด็ก” หากว่ารู้เร็ว รักษาเร็ว ก็มีโอกาสหายขาดได้

Posted On
Posted By Biim

ในปัจจุบันมีรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่อง มะเร็งในเด็ก ว่ามีปริมาณเคสผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งเพิ่มมากขึ้นด้วยโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ มะเร็งอันดับหนึ่งที่เด็กไทยเป็น คือ ลูคีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว อันดับที่ 2 คือ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อันดับที่ 3 คือ มะเร็งสมอง และมะเร็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรเด็กจำนวนหนึ่งล้านคน พบว่าเด็กที่มีช่วงอายุประมาณ 0 – 5 ปี ป่วยเป็นมะเร็งจำนวน 80 คนภายในหนึ่งเดือน 

ทำไมเด็กถึงเป็นมะเร็ง

ในปัจจุบันยังไม่มีทางการแพทย์ยืนยันไว้ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดมะเร็งในเด็กว่ามีสาเหตุการเกิดเพราะอะไร แต่สาเหตุหลัก ๆ คือ พันธุกรรม ที่สามารถถ่ายทอดมาจากคนในครอบครัวที่เป็นมะเร็ง เพราะมะเร็งในเด็กสามารถที่จะเกิดได้ตั้งแรกเด็กแรกเกิด หรือพึ่งคลอดออกมาจากท้องแม่ เมื่อเปรียบเทียบกับการเป็นมะเร็งในผู้ใหญ่ คือ มะเร็งที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม ส่วนมากมาจากสิ่งกระตุ้นภายนอกทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การรับสารพิษ ฮอร์โมน หรือสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นในการเกิดมะเร็ง แต่เด็กยังไม่ได้รับสิ่งกระตุ้นภายนอก ก็เป็นมะเร็งมาแต่กำเนิดแล้วในบางราย

มะเร็งในเด็ก

มะเร็งในเด็ก รู้เร็ว รักษาเร็ว มีโอกาสหายขาด

สาเหตุของโอกาสการหายขาดจากโรคมะเร็งในเด็ก เนื่องจากการตรวจพบมะเร็งในเด็กที่รวดเร็ว รักษาเร็ว มีโอกาสทำให้เด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งมีโอกาสหายขาดได้ เพราะ ร่างกายของเด็กยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ คือ เซลล์ร่างกายเริ่มหยุดการเจริญเติบโตแล้ว เมื่อทำการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีต่าง ๆ การฟื้นตัวของเซลล์จึงมีประสิทธิภาพที่น้อยลง โอกาสในการหายขาดจากโรคมะเร็งจึงมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเด็ก

มะเร็งในเด็ก

วิธีการรักษามะเร็งในเด็ก

การรักษามะเร็งในเด็กนั้นมีวิธีการรักษาที่เหมือนกับการรักษามะเร็งในผู้ใหญ่ เพียงแต่ปริมาณของการให้ยาจะลดลงตามความสมควรของแพทย์ การรักษามะเร็งในเด็ก คือ

  • การให้เคมีบำบัด ซึ่งการให้เคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งในเด็กปริมาณของยาอาจลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการทำเคมีบำบัดในผู้ใหญ่
  • การผ่าตัด วิธีนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดก้อนจำเป็นต้องผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายออกมาเพื่อรักษา
  • การฉายแสง คือการควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้แพร่กระตายไปสู่อวัยวะอื่นของร่างกาย
  • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด 

ซึ่งในอนาคตวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าที่เพิ่มมากขึ้น การรักษามะเร็งไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามผลข้างเคียงของการรักษาจะน้อยลง เช่น ผู้ป่วยจะไม่มีอาการเวียนหัว ผมร่วง อาเจียน หรืออาจมีอาการแต่เพียงเล็กน้อย ไม่มากเท่ากับปัจจุบัน ถือว่าเป็นการพัฒนาทางการแพทย์ที่ส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นอย่างมาก

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามแนะนำประโยชน์ดีๆของ “น้อยหน่า” ผลไม้ไทยๆที่ดีต่อสุภาพ ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post