ข่าวสุขภาพอื่นๆ

ประโยชน์ของการ “ฟังเพลงตอนออกกำลังกาย” ดีต่อสุขภาพอย่างไร

Posted On
Posted By Biim

ว่าด้วยเรื่องของการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นเรื่องของหลาย ๆ คนเริ่มมาให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพให้มีความแข็งแรงมากขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำประโยชน์ของการ ฟังเพลงตอนออกกำลังกาย ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ เสริมให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การ “ฟังเพลงตอนออกกำลังกาย” ส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร

ฟังเพลงตอนออกกำลังกาย

มาเริ่มกันที่ประโยชน์ของการฟังเพลงตอนออกกำลังกาย ดีต่อสุขภาพแน่นอน ข้อแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ช่วยให้การออกกำลังกายได้เต็มที่มากขึ้น การออกกำลังกายในระยะ บางครั้งเราก็จะเกิดในเรื่องของการเบื่อ บอกเลยว่าการที่เราสามารถออกกำลังกายแต่ละครั้งได้ดี การฟังเพลงก็จะช่วยเสริมให้เรานั้นออกกำลังกายได้ดีมากขึ้น ซึ่งก็เป็นผลดีกับสุขภาพของเราในระยะยาวอีกด้วย

ฟังเพลงตอนออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการฟังเพลงตอนออกกำลังกาย ดีต่อสุขภาพแน่นอน ข้อที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ ช่วยในเรื่องของอารมณ์ที่ดีขึ้น เมื่อเราออกกำลังกายและได้ฟังเพลงอย่างมีความสุข ร่างกายเราจะหลั่งสารเซโรโทนิน หรือ ฮอร์โมนที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดี และจะเสริมในเรื่องของความอารมณ์ดี ลดในเรื่องของความเครียด ซึ่งดีต่อสุขภาพมาก ๆ 

ฟังเพลงตอนออกกำลังกาย

ประโยชน์ของการฟังเพลงตอนออกกำลังกาย ดีต่อสุขภาพแน่นอน ข้อที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ การออกกำลังกายและฟังเพลงไปด้วยช่วยในเรื่องของร่างกายของเราที่สามารถฟื้นฟูได้เร็วมากขึ้น ทั้งในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความดันโลหิตต่าง ๆ ที่จะช่วยสามารถทำให้เรานั้นเกิดอาการผ่อนคลายได้จากการฟังเพลง บอกเลยว่าส่งผลที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจมาก ๆ แน่นอน

ทั้งหมดก็เป็นในเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายและฟังเพลงบอกเลยว่ามีเรื่องดี ๆ กว่าที่หลาย ๆ คนคิด ใครที่ชอบฟังเพลงและออกกำลังกายก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ อีกเรื่องหนึ่ง 

ถ้าหากคุณอยากสุขภาพดี อย่าลืมติดตามข่าวสุขภาพอื่นๆ เช่น เริ่มต้นวันด้วย “อาหารเช้า” ก็สุขภาพดีพร้อมออกไปเจอทุกๆเรื่องแล้ว ได้อีกที่ worldcongressacg2017.org

Related Post