Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

กรดไหลย้อน กับภัยอันตรายใกล้ตัวที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!

Posted By Biim

กรดไหลย้อน เป็นอาการที่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันนั้นยากลำบาก และคนไทยหลายคนพบว่ามีอาการกรดไหลย้อนกันมาก และการรักษาไม่หายขาด เป็นๆหายๆ อาการของกรดไหลย้อนก็จะแสบหน้าอก เรอเหม็นเปรี้ยว ถ้าปล่อยให้เป็นในระยะเวลานานๆจะเกิดอันตรายอย่างไรบ้าง ลองมาทำความเข้าใจกัน กรดไหลย้อน ปล่อยไว้นานๆมันจะอันตรายอย่างไร หลอดอาหารอักเสบ เกิดจากน้ำกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นมาอยู่บริเวณหลอดอาหาร จะมีลักษณะแสบร้อนบริเวณหน้าอก หรือร้อนในหลอดอาหาร ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแผล หลอดอาหารตีบตัน เกิดจากน้ำกรดที่ไหลย้อนขึ้นมาเรื่อยๆและไม่มีการรักษา จนกระทั่ง เป็นแผล […]

read more