Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

เดินออกกำลังกาย อย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้น

Posted By Biim

การ เดินออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างง่ายๆ และยังมีส่วนช่วยทำให้หัวใจแข็งแรง สุขภาพหัวใจ ดีขึ้น ซึ่งหากจะเดินเพื่อออกกำลังกายในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจ ต้องเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นกว่าการเดินตามปกติเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งบนลู่วิ่ง หากคุณจะเดินออกกำลังกาย ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น อย่างน้อยครั้งละ  30 นาทีในอัตราที่เร็วพอเหมาะ และต้องใช้เวลาเกือบทุกวันในสัปดาห์เพื่อให้ สุขภาพหัวใจ แข็งแรงเช่นเดียวกันจากการวิ่งบนลู่วิ่ง 20 นาทีเพียงสามครั้งต่อสัปดาห์  วิธีการ […]

read more