อัมพฤกษ์ Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

การกินน้ำอย่างอื่นมากๆ โดยที่ไม่กินน้ำเปล่าเลย อาจจเกิด อัมพฤกษ์ ได้

Posted By Narong Santisakul

จากที่มีข่าวจากหญิงสาวท่านหนึ่งที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ ที่ตนเองไม่ดื่มน้ำเปล่า แต่ดื่มน้ำประเภทอื่นแทน เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำส้ม น้ำชาต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปี สุขภาพดี จึงทำให้ส่งผลต่อสุขภาพเกิดเป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เดินไม่ได้ ซึ่งเธอระบุสาเหตุว่าเป็นเพราะการที่เธอไม่ชอบดื่มน้ำเปล่า จึงทำให้เลือดข้น เลือดเนื้อ ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีแพทย์ออกมาชี้แจงว่าการที่ไม่ดื่มน้ำเปล่า เป็นเวลานานอาจไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงที่ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ […]

read more