Posted On
โรคภัยไข้เจ็บ

หน้ามืด ตาลายบ่อยๆ มันมีสาเหตุมาจากอะไร และสามารถรักษาได้อย่างไร

Posted By Biim

หลายคนคงเคยเป็นกับอาการ หน้ามืด บ่อยๆ เวลานั่งหน้าคอมนานๆ หรือเวลาที่ต้องลุกเดินแบบกะทันหัน หรือบางคนอาจร้ายแรงจนถึงขั้นเป็นลมไปเลยก็ได้ สัญญาณเหล่านี้ เกิดจากการที่เลือดนั้นไปเลี้ยงสมองของเราไม่เพียงพอนั่นเอง โดยสัญญาณเหล่านี้สามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยอิริยาบถต่างๆในการขยับร่างกายของเรานั่นเอง วันนี้เราจะมาสังเกตสัญญาณของอาการหน้ามืดต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับ สาเหตและการรักษาอาการ หน้ามืด 1. หน้ามืดเมื่อต้องเปลี่ยนท่าทางแบบกะทันหัน เช่นเมื่อต้องลุกออกจากเก้าอี้ อาการหน้ามืดจากการเปลี่ยนท่านั้น เป็นกันได้หลายคนเอามากๆ โดยการหน้ามือเมื่อเปลี่ยนท่านั้น มักเกินขึ้นกับบุคคลสูงอายุ เพราะคนสูงอายุนั้น […]

read more