Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

เช็คให้ชัวร์! เพื่อให้แน่ใจว่าคุณนั้นไม่มี กลิ่นปาก มาคอยรบกวน

Posted By Biim

หากหน้าตาดีสวยหล่อแต่มี กลิ่นปาก ก็คงเข้าตำรา “สวยแต่รูปจูบไม่หอม”  ดังนั้นใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองมีกลิ่นปากหรือไม่เพราะไม่ได้กลิ่นปากตัวเอง  หรือไม่มีใคร (กล้า) บอก  ต้องรีบเช็กด่วนๆ ครับ กลิ่นปาก เกิดจากอะไร?      จากการศึกษาพบข้อมูลที่น่าตกใจว่าประชากรวัยผู้ใหญ่ถึง  50%  มีกลิ่นปาก  ซึ่งกลิ่นปากเกิดได้จากหลายสาเหตุครับ  ได้แก่ การกินอาหารที่มีกลิ่นแรงๆ  เช่น  กระเทียม  […]

read more