พืชกระท่อม Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

พืชกระท่อม กินดีช่วยเป็นยา หากใช้มากไปเสี่ยงอันตราย

Posted By Narong Santisakul

พืชกระท่อม ได้รับการปลดล็อค จากเดิมซึ่งจะอยู่ในกลุ่มบัญชี ยาเสพติดประเภทที่ 5 ในปัจจุบันได้รับการผ่อนปรน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ให้มีการครอบครอง สามารถซื้อขาย และ นำมาบริโภครับประทานกันได้อย่างเสรี ซึ่งจะไม่มีความผิดทางกฎหมายอีกต่อไป แต่จะมีข้อห้ามในการนำมาแปร รูปแจกจ่าย หรือ จำหน่าย จากคุณสมบัติของ […]

read more