Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

การออกกำลังในผู้สูงวัย ออกอย่างไรยังไงให้ปลอดภัยและเวิร์กด้วย

Posted By Biim

สิ่งที่คนหนุ่มสาวต้องรู้ไว้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในบ้านหรือรอบตัว  รวมถึงเป็นวิชาชีวิตติดตัวเมื่อตนต้องถึงวัยผู้สูงอายุในอีกไม่ไกล  ก็คือความรู้ของ การออกกำลังในผู้สูงวัย นั่นเองครับ        การออกกำลังกายในผู้สูงวัยมีความสำคัญแค่ไหน?    ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใด  การออกกำลังกายคือกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ “การชะลอความชรา” ได้ดีที่สุด  โดยเฉพาะ การออกกำลังในผู้สูงวัย นั้นท่านย่อมสดใสดูอ่อนกว่าวัยทั้งร่างกายและจิตใจครับ ประโยชน์ การออกกำลังในผู้สูงวัย       –  เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจขึ้น  ในวัยที่อะไรๆ ก็ถดถอยลง  โดยเฉพาะจิตใจที่มักห่อเหี่ยวซึมเศร้า […]

read more