ออกกำลังกาย Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

การเดิน บ่อย ๆ ช่วยลดโรคสุขภาพแข็งแรง

Posted By Narong Santisakul

การออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ๆ หรือเป็นวิธีการใด ๆ ล้วนแล้ว แต่จะส่งผลดีต่อผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็น การออกกำลังกาย หนัก หรือการบริหารร่างกายแบบเบาๆ ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันไป สำหรับแนวทาง การออกกำลังกาย ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นลักษณะกิจกรรมที่ใช้แรงที่น้อย แต่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพกัน นั้นก็คือ การเดิน เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าการเดิน ด้วยความเร็วที่ช้า สุขภาพดี […]

read more
Posted On
ข่าวสุขภาพอื่นๆ

เดินออกกำลังกาย อย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงมากขึ้น

Posted By Biim

การ เดินออกกำลังกาย เป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างง่ายๆ และยังมีส่วนช่วยทำให้หัวใจแข็งแรง สุขภาพหัวใจ ดีขึ้น ซึ่งหากจะเดินเพื่อออกกำลังกายในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจ ต้องเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นกว่าการเดินตามปกติเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการวิ่งบนลู่วิ่ง หากคุณจะเดินออกกำลังกาย ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น อย่างน้อยครั้งละ  30 นาทีในอัตราที่เร็วพอเหมาะ และต้องใช้เวลาเกือบทุกวันในสัปดาห์เพื่อให้ สุขภาพหัวใจ แข็งแรงเช่นเดียวกันจากการวิ่งบนลู่วิ่ง 20 นาทีเพียงสามครั้งต่อสัปดาห์  วิธีการ […]

read more